Objednávka na kontrolu originality


Majiteľ vozidla:
Firma/Meno osoby:
Ulica, číslo domu:
Mesto:
PSČ:

Kontaktná osoba:
Meno:
Telefón:
E - mail:

Vozidlo (vypíšte podľa technického preukazu):
Značka, obchodný názov, typ:
Objem valcov:
Rok výroby:

Kontrola:
Dôvod kontroly:
Predpokladaný dátum kontroly:
v

Objednať

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV