Verejnosť > Prevádzkovateľom PKO > Oznamy

Základné a doškoľovacie kurzy technikov KO
V praxi sa často stáva, že uchádzač zaradený na určitý termín školenia odmietne pozvanie na školenie z rôznych dôvodov a potom sa posúva poradie.
Takisto termíny školení zverejnené na našej stránke sú len orientačné, keďže sa musíme prispôsobovať termínom skúšok tak, aby bolo uskutočnených čo najviac školení v čase medzi skúškami. Tieto termíny zvykneme potvrdiť alebo upraviť cca 2 – 3 týždne pred začiatkom školenia. Preto informácie o zaradení uchádzačov na jednotlivé termíny školení ako aj potvrdenie termínov školení Vám poskytne Ing. Koiš na tel. čísle 0903743771.

Upozorňujeme žiadateľov, že kontroly originality vozidiel pre účely schválenia alebo uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. vykonávajú len oprávnené pracoviská kontroly originality (PKO) zverejnené na tejto web stránke. Len tieto PKO sú oprávnené vystavovať odborné posudky o kontrole originality, ktoré vyžadujú Okresné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Certifikáty alebo odborné posudky z obdobnej činnosti, ktoré vykonávajú rôzne firmy na základe živnostenského zákona nemožno použiť na účely tohto zákona

Vážená odborná verejnosť,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o našom stanovisku k neserióznym a nekvalifikovaným informáciám, ktoré v týchto dňoch prostredníctvom listov zaslaných viacerým subjektom zaoberajúcim sa problematikou vykonávania kontroly originality vozidiel a niektorým masmédiám poskytuje riaditeľ českej spoločnosti Cebia, spol. s r.o., ktorá ako člen konzorcia neuspela vo výberovom konaní Ministerstva dopravy a výstavby SR na udelenie poverenia na vykonávanie činnosti technickej služby kontroly originality vozidiel. Musíme s poľutovaním konštatovať, že tieto neprofesionálne a účelovo zavádzajúce dezinformácie sú šírené s vedomou snahou o poškodenie dobrého mena našej spoločnosti a o spochybnenie systému kontroly originality vozidiel v Slovenskej republike.
Zároveň by sme Vás radi požiadali o zasielanie dokumentácie s predmetnými aktivitami uvedenej spoločnosti na našu kontaktnú adresu poštou, faxom alebo elektronickou poštou.

Ďakujeme za pochopenie.

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV