Verejnosť > Informácie pre verejnosť > Certifikácia osôb

Certifikácia osôb

Certifikačný orgán osôb IRIS IDENT s.r.o. je samostatnou zložkou spoločnosti IRIS IDENT s.r.o., v ktorého mene jedná vedúci certifikačného orgánu alebo ďalšie osoby v rozsahu svojich právomocí. Je akreditovaný prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS pre certifikáciu osôb v zmysle akreditačného osvedčenia O-019. V rámci akreditácie ide o potvrdenie spôsobilosti certifikačného orgánu vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek ISO/IEC 17024:2012 vykonávať certifikáciu osôb vykonávajúcich identifikáciu vozidiel a/alebo identifikáciu dokladov o evidencii vozidiel podľa rozsahu akreditácie.

Dokumenty certifikačného orgánu Iris Ident s.r.o. certifikujúceho osoby


Rozsah akreditácie a oblasť spôsobilosti certifikačného orgánu osôb IRIS IDENT s.r.o.

Vyhlasenie o dôvernosti a nestrannosti

CS-01 Certifikačná schéma pre osoby vykonávajúce identifikáciu vozidiel (Zásady certifikácie osôb vykonávajúcich identifikáciu vozidiel vrátane požiadaviek)

CS-02 Certifikačná schéma pre osoby vykonávajúce identifikáciu dokladov o evidencii vozidla (Zásady certifikácie osôb vykonávajúcich identifikáciu dokladov o evidencii vozidla vrátane požiadaviek)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich identifikáciu vozidiel

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich identifikáciu dokladov o evidencii vozidla

Zásady správneho používania certifikátu

Vybavovanie sťažností a odvolaní

Zoznam certifikovaných osôb

Termíny skúšok

Cenník certifikácie je k dispozícii v sídle spoločnosti IRIS IDENT s.r.o. a bližšie informácie o ňom získate u:

Ing. Róbert Zrubák
vedúci certifikačného orgánu osôb IRIS IDENT s.r.o.
Tel.: 048/415 15 25
Fax: 048/415 15 26

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV