+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

KONTAKTY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

IRIS IDENT s.r.o.

technická služba kontroly originality

Ako nezávislá organizácia zabezpečuje na základe poverenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky činnosti súvisiace s vykonávaním kontroly originality.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality ustanovuje § 76 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IRIS IDENT s.r.o.
Mládežnícka 36
P.O. Box 42
974 05 Banská Bystrica

048 415 15 20
ko@ko.sk

IČO: 36 052 639
DIČ: 2020095396
IBAN: SK23 1100 0000 0026 2877 8175

N 48°43´19.6” E 019°07´23.1”

GPS: 48.722082, 19.123127

Naplánovať cestu na Google mapách

Kontakty na zamestnancov

Vedenie spoločnosti, vedúci inšpekčného orgánu
048 415 15 17

Ing. Róbert Zrubák
zrubak@iris.sk

Kontakt pre médiá, marketing, PR
048 415 15 25

Ing. Monika Brečková
monika.breckova@iris.sk

Ekonomické oddelenie Fakturácia a účtovníctvo
048 470 04 63

Jana Fronková
faktury@iris.sk

Zmluvy o poskytovaní prístupu do informačného systému kontrol originality
048 470 06 62

Ing. Viktor Doffek
doffek@iris.sk
0911 294 748

Školenia a skúšky technikov kontroly originality
048 415 15 20

Ing. Ján Koiš
kois@iris.sk
0903 743 771

Zabezpečenie tlačív protokolov, nálepiek, pečiatok, skartácia
048 470 04 65

Lukáš Žambor
objednavkypko@ko.sk

Servis a technická podpora pre pracoviská kontroly originality
048 470 04 62

Marián Tóth
toth@iris.sk

Technologické vybavenie pracovísk kontroly originality
048 470 06 62

Ing. Viktor Doffek
doffek@iris.sk
0911 294 748

Vývoj a údržba informačného systému kontrol originality
0911 282 021

Ing. Jana Tóthová
jana.tothova@iris.sk

Ing. Ľuboš Gieci
gieci@iris.sk
0903 493 480

Inšpekčný orgán - Počiatočné a priebežné overenia, odborné dozory, dôveryhodnosť
048 415 15 20

Ing. Rastislav Jendrál
jendral@iris.sk
0911 294 741

Ing. Nikola Trebulová
nikola.trebulova@iris.sk
0911 167 110

Ing. Ján Koiš
kois@iris.sk
0903 743 771

Ing. Adam Koubek
adam.koubek@iris.sk

Helpdesk konzultácie pre systém a poskytovanie údajov z kontroly originality oprávneným osobám
048 470 04 61

Ing. Igor Žabka
zabka@iris.sk

Skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov kontroly originality
048 415 15 20

Ing. Ján Koiš
kois@iris.sk
0903 743 771

Metodické pokyny kontroly originality, návrhy, spracovanie
048 415 15 20

Ing. Ján Koiš
kois@iris.sk
0903 743 771

Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV)
048 415 15 20

Ing. Nikola Trebulová
nikola.trebulova@iris.sk
0911 167 110

Certifikácie a akreditácie

ISO 9001

Systém manažérstva kvality
podľa požiadaviek normy
STN EN ISO 9001:2016

Zobraziť certifikát

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa požiadaviek
normy STN EN ISO/IEC 27001:2014

Zobraziť certifikát

ISO/IEC 17020

Akreditovaný inšpekčný orgán
podľa požiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17020:2012

Zobraziť certifikát

Prijatím politík kvality sa vedenie spoločnosti zaviazalo dodržiavať zásady systémov manažérstva prostredníctvom všetkých svojich zamestnancov a zabezpečovať všetky potrebné zdroje na činnosť spoločnosti a na trvalé zlepšovanie procesov.