+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLÁ

DOKLADY A SPRÁVNE KONANIE

Zahraničné doklady potrebné pre prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla

1

Ak krajina dovozu vydáva osvedčenie o evidencii časť I. a časť II., predložené musia byť vždy obidve časti, a to vždy originál. Nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia. V danej krajine je potrebné si vyžiadať obidva diely, a to aj vtedy ak:

vozidlo nie je dovážené po vlastnej osi,

sa vystavujú nové doklady z dôvodu vydania prevozných - dočasných EČ,

jeden z dokladov bol zadržaný z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok prevádzky vozidla po verejných komunikáciách, a pod.

U starších typov nemeckých dokladov je to Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii. Pokiaľ tieto označenia nemajú považuje sa za dostatočnú aj jedna časť dokladu.

2

Okrem registračných dokladov je potrebné predložiť aj doklad o odhlásení vozidla z evidencie (tzv. odhláška). Záznam o odhlásení býva vo väčšine prípadov vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Pokiaľ nie je, musí byť predložený zvlášť doklad o odhlásení vozidla z evidencie a to vždy originál, nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia.

Záznam o odhlásení vozidla nie je potrebné predložiť v prípade:

jednotlivo dovezeného vozidla z krajín ktoré sú špecifikované metodickým pokynom č.13/2018, článok 15.

ak vlastník vozidla mení pobyt v rámci členských štátov ES a teda vozidlo nepredáva len ho musí z dôvodu sťahovania zaevidovať v inom členskom štáte.

Ďalšie potrebné informácie pre jednotlivo dovezené vozidlo

Podrobnejšie informácie sú uvedené z pohľadu kontroly originality v § 36 vyhlášky č. 139/2018 Z. z.,
a z pohľadu uznania schválenia na OÚ vo vyhláške č. 131/2018 Z. z..

Správne konanie pri jednotlivo dovezenom vozidle

Každé vozidlo, ktoré sa u nás má zaevidovať musí byť schválené na prevádzku v cestnej premávke. Pri jednotlivých dovozoch vozidiel v rámci členských krajín EÚ sa schválenia uznávajú.

Ak však vozidlo nie je schválené v rámci EÚ, musí sa pred zaevidovaním schváliť - bližšie info na stránkach Ministerstva dopravy SR.

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte nás

048 415 15 20

ko@ko.sk